VPN-teknik, naturligtvis, skapades inte för att öppna blockerade webbplatser. men för vilka användningsfall:

vad är en VPNS och vad är det för?

Skydd av företagsinformation. Till exempel har du ett lokalt nätverk på ditt kontor som är tillförlitligt skyddat från yttre intrång. Men här går du på affärsresa och du måste ansluta till en arbetsdator — till exempel en företagsfillagring för att visa några dokument. För att bevisa för säkerhetstjänsten att det är du som går in i nätverket, och inte tjuven av affärshemligheter, måste du ställa in en VPN-anslutning till företagets lokala nätverk på din dator. Du kan be systemadministratören eller företagets säkerhetstjänst att göra detta.

Uppdaterat: megatest av vpn-tjänster som gör dig anonym på nätet

Skapa ett nätverk mellan grenar. Till exempel har ditt företag sitt huvudkontor i Sverige. Hur man skapar ett säkert lokalt nätverk mellan kontor? Även här kommer VPN-servern och kunderna på medarbetarnas datorer i olika städer till spel. Tillhandahållande av tillgång till Internet. VPN kan användas för att ansluta till servrarna hos din Internetleverantör, och genom dem-gå redan ut i det turbulenta havet på Internet. Därför har många routrar möjlighet att konfigurera en VPN — anslutning-i så fall fungerar din router som en programvaruklient.