Det offentliga telefonnätet var ett bra alternativ för att få människor anslutna till Internet eftersom det redan hade Infrastruktur överallt. Under lång tid var uppringda anslutningar det viktigaste sättet att personer som är anslutna till Internet hemifrån via ADSL bredbanden. Men det fanns vissa begränsningar med att försöka överföra data som vad var i huvudsak bara ljudvågor. Eftersom människor ville ha snabbare och snabbare tillgång till Internet började telefonbolagen undra om de kunde använda samma infrastruktur men på ett annat sätt.

Forskningen visade att twisted pair koppar som används av moderna telefonlinjer kunde överföra mycket mer data än vad som behövdes för röst-till-röstsamtal. Genom att arbeta i ett frekvensområde som inte störde normala telefonsamtal kunde en teknik som kallas digital subscriber line eller ADSL skicka mycket mer data över tråden än traditionell uppringd teknik. Till råga på allt, detta tillåts för normala röst telefonsamtal och dataöverföring ske samtidigt på samma linje.